Behandling af børn

Lovgivningen giver ret til alle børnene at blive behandlet i privat regi.

Under 16 år

For børn og unge under 16 år, der ønsker at få tandpleje hos en privatpraktiserende tandlæge, er fra 1. januar 2018 genindført fritvalgsordningen, hvorved barnet/den unge under 16 år kan behandles hos en privatpraktiserende tandlæge mod en egenbetaling på 35%. Patienten skal huske at give besked til kommunen herom forinden behandlingens start.

16 og 17 år

Unge på 16 og 17 år kan derimod vælge at modtage det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud hos en privatpraktiserende tandlæge efter eget valg. Unge, der vælger denne løsning, meddeler kommunen hvilken tandlæge, som de ønsker at benytte.

Behandling påbegyndt før den unge er fyldt 18 år

Såfremt en konkret behandling er påbegyndt før den unges fyldte 18. år, er kommunen forpligtet til at færdiggøre behandlingen, dvs. vederlagsfrit for patienten. Behandlingen skal kunne afsluttes inden for ca. 1 år.
Læs mere om lovgivningen her.

Menu